torsdag, november 20, 2008

Djurregn

Fisk- och grodregn betraktades länge som skrönor, även om det finns berättelser om detta fenomen inom olika kulturkretsar, ofta i samband med en gudomlig förbannelse eller ett dåligt omen. Långt tillbaka i tiden finns det berättelser om att det ska ha fallit insekter, sniglar, fåglar, kött, blod och stenar.
Men det finns även fall som beskrivits vetenskapligt.
Till exempel så finns det styrkt att det verkligen föll ett regn av levande storspiggar över staden Mountain Ash i Wales den 9e februari 1859.

En teori är att flygplan skulle släppa ut sin last, men det kan avfärdas eftersom att det fallit konstiga saker från himlen långt innan det fanns flygplan.
En annan teori är att fiskar och grodor skulle sugas upp i luften utav starka virvelstormar eller tromber, och sedan falla ner på en annan plats när virvelstormen inte längre är så stark. Den här teorin låter bra, men det finns fall där enbart en sorts djurart har trillat ner och hur skulle en vind lyckas med det? I norra Grekland 2002 föll det bara sardiner från himlen, och över Mountain Ash föll det ju bara storspigg. Storspiggar lever inte ens i stim så tromben borde ju ha fått med sig både ett och annat, utöver spiggarna.
Dessutom tycks många djurregn falla över ett mycket litet område. I Mountain Ash föll spiggarna inom ett område av 73x11 meter, och dessutom berättar ögonvittnen om två fiskregn med en paus på tio minuter mellan regnen. Detta skulle betyda att virvelstormen hållit sig över samma ställe i en kvart för att kunna släppa ifrån sig de levande fiskarna i två omgångar. Det vore kanske inte omöjligt, men måste ändå tolkas som en ren slump.
Som ett tredje argument mot teorin med virvelstormen gäller det varierande tillståndet hos djuren. I två fall som dokumenterades i Indien, 1833 i Futtepoor och 1836 i Allahabad, var fiskarna inte bara döda, utan dessutom totalt uttorkade. Från Essen i Tyskland berättas det att en karpfisk som föll från himlen 1896 var innesluten i is, medan det i fallet Mountain Ash regnade levande fiskar som till och med överlevde fallet.
Fenomenet med djur som faller ner från himlen kan fortfarande inte förklaras på ett tillfredställande sätt.

Gråtande ikoner och statyer -inget ovanligt mirakel

I Civitavecchia utanför Rom finns det en staty, en madonna som 1995 började gråta tårar av blod. Ingen har än idag kunnat bevisa att tårarna skulle vara en bluff!

Stigmata

När en människa helt plötsligt och utan anledning får ett blödande sår som efterliknar Jesus sår, så kallas dessa märken för stigmatiska sår.
80 personer har helgonförklarats som varit stigmatiserade.
Det finns flera teorier som säger att människor kan påverka sin kropp med sinnet, och det finns flera berättelser om personer som i extrema situationer kan klara av övermänskliga bedrifter, som att lyfta föremål som väger flera hundra kilo. Eftersom stigmatisering ofta framträder på starkt troende katoliker ligger det nära till hands att dra slutsatsen att dessa människors kroppar utvecklar dessa sårmärken självmant, alltså genom en form utav självsuggestion. Vad som talar emot teorin är att det faktiskt förekommit såna här sår på icke troende personer också. En annan teori är att personerna i fråga skulle ha en form utav hysteri (psykisk störning) som kan framkalla olika symtom, även blödningar i underhuden.
Man har försökt stödja den här teorin med hjälp av hypnos. Hos försökspersonerna uppstod faktiskt mörka fläckar där det trodde att Jesu sårmärken fanns.

Lysande, Sickan!

Från 1950-talet finns tidningsartiklar och filmupptagningar om och med människor som till exempel Brian Williams från Cardiff, som skapade rubriker 1952 eftersom han med blotta händerna kunde få en glödlampa att lysa. Daily Mirror rapporterade om Brian Clemens som 1967 var så till den milda grad laddad med elektricitet att han alltid måste ladda ur sig med hjälp av metallföremål innan han rörde vid en annan människa.

Syndafloden

I Första Mosebokens sjunde kapitel beskrivs hur Gud lät det regna i 40 dagar och 40 nätter så att jorden översvämmades och utplånade alla människor som levde i synd. Bara Noa hörde Guds varning och kunde rädda sig från syndafloden genom att bygga en ark.
I vetenskapliga kretsar är man överens om att det omöjligt kan ha ägt rum en världsomfattande syndaflod. Men i berättelsen ska Noas ark ha flutit i land på ett stort berg som hette Arafat. Man tror att det rör sig om ett berg i Armenien som under den bibliska tiden hade ett annat namn. När man sedan gjorde jämförelser med de mer detaljerade babyloniska texterna uppmärksammade man en liten högplatå vid Eufrats och Tigris mynning som också kallas Arafat. Äventyrare har sedan hundratals år lockats till båda områdena, och vid utgrävningar har man hittat delar av arken eller åtminstone sådant som kan ha haft samband med den.
På högplatån Arafat har man till exempel hittat delar av fartygsskrovet, och vid berget Arafat påstod ett ryskt team i oktober 2003 att det hittat fartygets ankarstenar. Hittills har emellertid inget påstått bevis för arkens existens hållit för en närmare granskning.
Den brittiske arkeologen Charles Leonard Woolley fann på 1920-talet tecken på att en omfattande översvämning hade ägt rum i Mesopotamien.
1993 och 2000 påträffades bevis för att jätteöversvämmingar hade ägt rum i området och efter det första fynden som det ryska forskningsfartyget Aquanaut gjordes -93, då man påträffade rester av sötvattenslevande växter på stort djup i Svarta havet, undersökte Titanics upptäckare Robert D. Ballars Svarta havets botten år 2000. Han påträffade rester av en bosättning som enligt närmare undersökningar hade fallit offer för en naturkatastrof omkring 5600 f.Kr. Men fortfarande vet man inte om detta skulle vara ursprunget till den bibliska syndafloden.

Lemuria och Mu

Enligt den brittiske zoologen Philip Sclater (1829-1913) så ska det ha funnits en landremsa, Lemuria, som förenade Madagaskar med Indien. Denna slutsats drog Sclater av det faktum att lemurerna, en familj halvapor, bara förekommer på dessa båda regioner. I de övriga områdena som ligger mellan Östafrika och Främre Indien finns det inte några lemurer. Lemurernas säregna utbredning borde då alltså bero på att det har existerat en direkt landförbindelse mellan det båda kontinenterna som möjliggjort deras utbredning.
Bara några år efter uppkomsten utav Sclaters teori så tillbakavisades den sedan det inte gått att finna några arkeologiska bevis för den påstådda landremsans existens.
Tillbakavisandet utav Lemuria hindrade däremot inte esoteriska grupper från att i flera offentliggörande tillskriva Lemuria samma egenskaper som Atlantis och driva en egen kult kring den legendariska kontinenten.

Mu sägs ha varit en stor kontinent som sjunkit i Stilla havet. Detta påstående framlades 1926 av den brittiske arkeologen James Churchward. I sin redogörelse beskrev han ett land med en oerhört överlägsen kultur som förintats med kontinent och allt vid ett vulkanutbrott för 50 000 år sedan. Han var inte den första att rapportera om Mu, redan 1864 hade den franske abboten Charles-Etienne Brasseur de Bourbourg publicerat sin teori om denna sjunkna kontinent. Som källmaterial nämnde han Codex Troano som han själv översatt. Den första delen Codex Tro-Cortesianus var en utav tre böcker som fanns bevarade från mayalitteraturen.
Några år efter att Brasseurs toeri hade publicerats reste den franska fotografen och amatörarkeologen Augustus Le Plongeon till mayaruinerna på Yucatáhalvön för att genomföra utgrävningar. Han gjorde sedan en egen översättning utav Codex Troano som i hög grad var influerad utav Brasseur, dels av hans egna tolkningar av väggmålningarna i ruinstaden Chichen-Iztá. Resultaten blev en detaljerad skildring av livet på Mu. Höjdpunkten var berättelsen om hur kontinentens prinsessa lyckades fly från undergången och som gudinnan Isis blev grundaren av den egyptiska kulturen. Vid en utav sina utgrävningar 1896 påstår han att han stött på en stenurna med kvarlevorna av en av Mus prinsar.

När Brasseur gjorde sin översättning utav Codex Troano tog hjälp av det så kallade Landa-alfabetet, uppkallat efter biskopen Yucatán, Diego de Landa (1524-1579). Han kom till Centralamerika som missionär för att omvandla mayafolket till kristendomen. Genom sin obarmhärtiga framfart betraktas han numera som den man som i hög grad bidragit till förintelsen av mayafolket och dess kultur. I sina senare försvarsskriften fabricerade han bland annat det så kallade Landa-alfabetet som skulle vara en hjälpreda vid översättning av mayaskriften. Senare skulle det visa sig att alfabetet var oanvändbart.
Hur Brasseurs översättning av Codex Troano kom till stånd går inte längre att fastställa eftersom att Landa-alfabetet är oanvändbart och Brasseur gick inte heller så noga till väga. Även om mayaskriften än idag inte är fullständigt dechiffrerad så kan man med säkerhet säga att Codex Troano handlar om astrologi och alltså inte om någon kontinents undergång.
Men ändå, trots att teorin om denna sjunkna kontinent inte har kunnat bevisas har den fortfarande sina anhängare.

Atlantis

Det fanns för mycket länge sedan en grekisk filosof och statsman som hette Platon. Han levde under 400-347 år före kristus. Han skrev i sina dialoger Timaios och Kritias om en händelse som faktiskt lär ha inträffat: en kultur som försvann ner i havet tillsammans med en hel kontinent..

Redan väldigt tidigt möttes Atlantis-berättelsen med stor kritik och räknas idag till en av världens mest omdiskuterade myter.

Platon berättar i sina dialoger om ett stort och mäktigt örike som borde legat vid Gibraltar sund för ungefär 12000 år sedan. Öriket kallades för Atlantis och från denna ö hade invånarna härskat över stora delar utav Europa och Afrika. Deras strävan efter makt ledde till slut till ett stort krig med athenarna. Det var bara athenarna som vågade gå i krig med Atlantis invånare, alla andra greker hade dragit sig tillbaka på grund utav den stora skräck och fasa som dom kände över Atlantisborna. Athenarna lyckades i alla fall besegra sina fiender och dom berfriade dom atlantiska slavarna.

Senare, för ungefär 9000 år sedan så berättas det om att den mäktige gudfadern Zeus blev så arg att han skakade Atlantis i kraftika jorbävningar och översvämningar drabbade kontinenten hårt. Dessa naturkatastrofer gjorde att alla kriksdugliga athenare föll ner i underjorden medan Atlantis gick under i havet.

Berättelsen som Platon beskriver i sina två dialoger, hävdar han härstammar från en annan statsvetare och författare vid namn Solon (639-559 f.kr.) Solon hade berättat att han rest runt i Egypten och i Sais ska en tempelskrivare ha berättat historien om Atlantis för honom. Vad Egyptierna hade för källor till det hela vet ingen, och deras kultur uppstod inte förens 5000 år efter Atlantis undergång.
Platon planerade att faktiskt skriva en tredje dialog i detta ämne, men den blev aldrig genomförd.
Kanske skrevs aldrig den tredje dialogen för att Platon hela tiden kritiserades och blev utfrågad om sina källor. Man trodde att Platon hade hittat på allt ihop för att kunna framställa den athenska idealstaten för folket.

Under det tredje århundradet före Kristus ägnade sig den grekiske filosofen Krantor kritiskt till Atlantis historia. Han sägs ha rest till Egypten för att leta efter källorna och där funnit en historia om Atlantis på stelar i Sais. Krantor talade alltså om inskriptioner på pelare, medan hela Platons berättelse bygger på textrullar. Detta ledde till heta diskussioner om Atlantis ända fram till 500-talet e.Kr. men därefter ska historierna avfärdats som Platons påfund och historierna glömdes bort.

900 år senare under renässansen så återupptäcktes myten om Atlantis och diskuterades i många skrifter och i lärda kretsar. Även under denna tid fanns det gott om folk som både hävdade att Atlantis hade funnits och att någon sådan kontinent aldrig hade existerat.
Olof Rudbeck (1630-1702) skrev en bok som hette Atland eller Manheim och han menade att Sverige i själva verket var Atlantis. Vid den här tiden hade ännu inte legenden nått ut till folket, utan det var först i slutet utav 1800-talet som Ignatius Donnelly publicerade sin bok Atlantis: The Antediluvian World som historierna satte fart. I boken berättas inte enbart om Atlantis som kontinent, utav även att invånarna på ön skall ha haft övernaturliga egenskaper.
Än idag är det ingen som lyckats bevisa eller motbevisa Atlantis existens på ett trovärdigt sätt.

Bioguld

Trött jag blir när folk säger att man inte kan vara intolerant mot guld! Det kan man visst det, och det har inget med nickel eller annan skit att göra.
Min syster kan bära billiga smycken från H&M, och silver går jättebra. Men guldsmycken -Ajajaj!
Jag fick tipset om www.Bioguld.se Hur bra som helst!

fredag, oktober 24, 2008

ABBA

ABBA var är och kommer alltid vara bra.

Idag var det ABBA-tema i IDOL.
Det knäppaste var att det var med en kille med lila skjorta där idag. Han har alltid varit dålig, men bara för att han fick sjunga ABBAs bästa låt så blev han bra.
Men bäst är ändå Kevin. Jag måste alltid släppa en liten tår när han ska sjunga.

I morgon fyller jag år. Det är då den 25/10. Ett jävligt bra datum. Bäst är det ändå om det slutar på -87.

måndag, oktober 20, 2008

Koka ditt ägg!

Du kan göra på två olika vis. Koka upp äggen med vattnet, eller först bara vatten.

· Lägg äggen i kallt vatten i en kastrull. Vattnet ska precis täcka äggen. Låt koka upp utan lock. Sjud äggen ca 2 min för löskokt ägg,
ca 5 min för mjukkokt och
ca 8 min för hårdkokt ägg.
Spola äggen i kallt vatten någon min innan de serveras så att kokningen avstannar.

· Lägg äggen försiktigt med hjälp av en sked i kokande vatten i en kastrull. Vattnet ska precis täcka äggen.
Sjud äggen ca 3 min för löskokt ägg,
ca 6 min för mjukkokt och
ca 10 min för hårdkokt ägg.
Spola äggen i kallt vatten någon min innan de serveras så att kokningen avstannar.

måndag, oktober 13, 2008

Afrikansk vildhund, (Lycaon pictus)

I Afrika finns många fina djur. Ett utav dom är den afrikanska vildhunden som i gammal litteratur kallas för hyenhund. Dess latinska namn lycaon pictus betyder "målad varg". Deras päls är vackert mönstrad och ingen vildhund har samma mönster som någon annan. Deras storlek och päls varierar lite beroende på var i Afrika den kommer ifrån.
Den afrikanska vildhunden finns i hela Afrika men är en starkt hotad art. På grund utav människan och olika sjukdomar har arten minskat drastiskt dom senaste 100 åren.
Fram till 1960-talet sköt man alla vildhundar som kom in i dom afrikanska nationalparkerna på grund utav att man ville skydda parkernas antiloper.

Den afrikanska vildhunden är ett mycket socialt djur och om någon individ i flocken dör kan det blir svårt för dom överlevande. En vildhundsflock jagar ofta stora byten, upp till zebrors storlek och detta är svårt att klara av om dom är under 6 individer.
En vildhund kan springa i 65 km/h men deras bytesdjur är snabbare, därför jagar dom ofta i stafett och turas om att spurta ikapp bytet. Dom kör alltså på att trötta ut djuret dom jagar och en jakt kan vara så lång som upp till 5 km.


En stor flock vildhundar måste jaga varje dag och varje individ vill ha minst 4 kg kött om dagen. Dessa djur är även de enda hunddjuren som har en strikt köttdiet.
Varje flock består utav ett alfapar och dess ungar. Det är bara alfaparet som förökar sig och resten utav flocken hjälper till vid uppfödandet utav dessa. Ungarna har dock en stor dödlighet eftersom vildhundarna har svårt att försvara sig mot exempelvis lejon och hyenor och idag räknar man med att det bara finns runt 3000 individer kvar i Afrika.
Den afrikanska vildhunden klassas i IUCN:s (Internationella Naturvårdsunionen) röda lista över hotade djurarter som starkt utrotningshotad. Den är utrotad i Västafrika och kraftigt reducerad i Centralafrika och nordöstra Afrika. Den största populationen finns i Sydafrika och i den södra delen av Östafrika.
Sedan 1992 är den afrikanska vildhunden ett bevarandeprojekt inom EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Idag finns det mer än 200 vildhundar i över 40 europeiska djurparker.

fredag, september 26, 2008

Höstens mode

Vad tror du blir modernt i höst?
Jag gissar på att koftor, kappor, tjocka strumpor, hårspännen, stora pärlor, långa halsdukar, smala vantar och stickade plagg i största allmänhet kommer att ligga högt på folks önskelistor.
Dessutom är stövlar och boots helcoolt.
Inte för att jag äger nåt utav det här, men jag vet vad som är hett!

tisdag, september 23, 2008

SPORE (=spor)

Den 4:e september 2008 släpptes datorspelet "SPORE" som Will Wright och Maxis pysslat ihop.
Spelet har redan vunnit många utmärkelser, bland annat en utmärkelse för bästa orginalspel, bästa PC-spel och bästa simulatorspel.
Spelet går ut på att styra evolutionen från mikroorganism till rymdfart och världsherravälde.
Man ska alltså skapa en egen varelse och sen går man igenom olika faser. Man väljer och utvecklar själv sin varelse och allt är upp till en själv. Varje varselse skickas sedan ut till en global databas och kan delas med spelare över hela världen.

Dom 5 faserna är: Cellfasen, varelsefasen, stamfasen, civilisationsfasen och till sist rymdfasen.

Cellfasen
I första fasen startar man med en liten, liten spor. En liten prick med svans som man får sätta mun och ögon på. Du döper varelsen och låter den simma runt i slem. Beroende på vad du ger den för mun så varierar kosten. Du bestämmer själv om den skall vara en köttätare (carnivor), växtätare (herbivor) eller allätare (omnivor).
Du äter det som är mindre än dig själv och passar dig noga för dom större varelserna. Ju mer du äter, dessto större hjärna får du.
Fasen är över relativt snabbt.

Varelsefasen
När cellfasen är avklarad får du möjligheten att gå upp på land, och du ger din varelse ben att gå med. Du äter och utvecklar din hjärna och man väljer fortfarande vad man vill äta. Uppe på land möter man många andra varelser och man bestämmer själv om vill vara snäll, elak eller något där imellan. Du bildar en flock med andra varelser utav din sort och förökar dig.

Stamfasen
Nu har man skaffat sig en ganska hög intelligens och har börjat utveckla en kultur. Istället för att bara styra över ett djur har man nu kontroll över en hel stam. Man letar/jagar mat, och undersöker landskapet runt omkring. Man har ett "hem" där allt utvecklas, en liten eld, en totempåle och andra små hus där man tillverkar verktyg och andra saker.

Civilisationsfasen
Ens tidigare lilla by utvecklas och nu får man bygga en hel stad åt sina varelser. Beroende på hur man valt att ha deras kultur kommer dom nu att bete sig olika. Man har stor kontroll på hur alla byggnader ska se ut och får själv bygga alla hus om man vill. Man har inte längre kontroll över flocken. Dom arbetar bara innanför murarna i staden. Istället får man bl.a. producera båtar, bilar och flygplan.

Rymdfasen
Under sista fasens början bygger man ett rymdskepp. Med detta rymdskepp kan man lämna sin egen planet och fara ut i rymden och besöka andra världar och galaxer. Man kan skapa en galaktisk federation eller interstellära krig.
Beroende på vad man gjort innan så varierar rymdkseppets superförmåga. Om man börjar spelet direkt i rymdfasen så blir man en "vandrare", utan specialförmåga.

Spelet tar aldrig riktigt slut, och jag måste säga att det var liiite irriterande att det inte gick att spara mitt spel efter flera timmars spelande. Allt som jag hade gjort i rymdfasen gick förlorat och sedan den gången har jag inte orkat spelat mer.
Spelet är hyllat från höger och vänster, men jag ser faktiskt inte det där speciella. I början är det gulligt och mysigt och jag tycker det är kul att välja hur varelsen ska se ut. Man blir väldigt motiverad när det går bra och roas av allt som händer. Men när man kommer till civilisationsfasen så börjar jag faktiskt tröttna. Det är så mycket att tänka på. Bara det att man sitter och bygger något och det blir skitsnyggt, och sen när man väl ska spela med bilen eller huset, då spelar det som ingen roll hur fanskapet ser ut, för den är ändå så liten så inget syns. Det är bara en liten prick där borta som åker runt och avfyrar lite raketer och shit. Dessutom är det tråkigt att "förlora" sin varelse. Jag tycker det blir astråkigt när man inte längre får styra sin flock och välja vad dom ska göra. I stamfasen är det så mysigt när dom går runt och äter och gruffar med varandra.
Klart att man kan stanna i den fasen då om allt är så roligt där och inte gå vidare, men det finns som inget att göra där efter ett tag. Så kul är det ju inte att sitta och stirra på dom.
Ja, och sen så var det så att jag hela tiden spelade väldigt snällt och min mätare gick framåt, men helt plötsligt så fick jag inte gå vidare i spelet om jag inte hade ihjäl mina allierade. Det var ju också apdåligt.
Ja, och när jag kom till rymdfasen så hade jag väl kanske spelat rätt länge och sådär, och det kändes mer och mer som att allt bara tog en evighet. Så roligt var det inte att åka in och ut ur planeter med mitt skepp. Som för den delen var jobbig att styra.
Jag ska bara säga en sak till: menyerna var jättedåliga. Och vi ska inte prata om kartan! Man såg inte ens på kartan vilka individer man hade markerat! Man fick ju tuppjuck om någon varelse var hungrig, och så skulle man trycka på honom, men det gick ju inte, för kartan var så dålig!

söndag, september 21, 2008

Trött som kött

Det är lite knäppt det där. Ibland är man så trött, men om någon försöker väcka mig, då tycker jag att jag ger den människan lite respons. Jag kanske ler och fnittrar lite när hunden hoppar upp i sängen, när någon rycker bort kudden för mig, eller när man får pussar över hela halsen. Eller om jag blir kliad på ryggen så säger jag iaf att det är skönt.
Sen finns det ju dom som inte rör en min. Som nästan bara ser sura ut, och man försöker få dom att dra på munnen, men det händer inget. Då är det ju inte så konstigt att man ger upp, va! Ska man fortsätta var mysig mot någon som ser ut som ett åskmoln. Nähe du!
Hällre vill jag ha ett flin, ett ärligt svar eller hemskt gärna en inbjudan under täcket.
Halv tolv är klockan, får man gå och ta sig en macka eller?

fredag, september 19, 2008

Svarta änkan (Latrodectus mactans)

En utav världens giftigaste spindlar heter Svarta änkan.
Spindelns bett är giftigt, men vanligtvis är inte giftet dödligt för en frisk människa.
Namnet har den fått för att den är liten och svart, men också dels för att honan biter ihjäl hanen efter parningen.

Svarta änkan bygger nät och äter alla mindre insekter som kommer i dess väg.
Änkespindlarna förekommer i nästan hela världen, och nu har den även tagit sig in i Sverige. Den kommer med laster och bilar från andra länder och vårat klimat är perfekt för spindeln.
Svarta änkan gillar dunkla, varmare utrymmen där den i lugn och ro kan spinna sitt kraftiga och klibbiga nät. I Sverige hittas den ofta i garage eller på utedass.

onsdag, september 17, 2008

I'm with cupid

Jag fick en mugg för några år sedan utav min syster. Det är en väldigt fin mugg med Simpsons på.

I alla fall, jag dricker just nu en "Varma koppen". Just den här smakar kyckling. Det finns ju dom som avgudar Varma koppen men så är inte fallet hos mig. Dessutom är jag rädd för allt som heter konserveringsmedel och E220. Det är dåliga grejer, och så klart helt uppenbart att Varma koppen innehåller nåt sånt där skit.
Det smakar inte ens gott. Kanske lite godare än vad te gör, men det bästa är ju att man blir varm.
Sen så kom jag på att jag ska fråga min älskling en sak också. Jag låg nämligen och funderade lite när jag vaknade i morse.
Jag kan säga att jag hade tårar (inte tårta som mina fingrar ville skriva) i hela ansiktet.
Jag hade drömt att det kommit en stor sjöorm hit och militären var ute och åkte med sina båtar. Jag letade efter T och sprang runt som en dåre, och alla militärer siktade på mig för jag såg så misstänkt ut. Men till slut hittade jag T. Han hade tagit på sig sina militärkläder och skulle precis anmäla sig. Jag bara skrek, för jag ville ju inte att han skulle dö.

Det hela kan ha haft något med att jag, precis innan jag gick och lade mig igårkväll läste en text om en sjöorm som Jan-Ove Sundberg hade skrivit inne på GUST-hemsidan.

fredag, september 12, 2008

Trafik-Trolle

När jag växte upp, alltså under 90-talet så gav Barnens trafikklubb ut fyra band med Trolles trafikklubb.
Det fanns ett rött, ett gult, ett grönt och ett blått band. Dom två första banden passar lite bättre till dom mindre barnen. Själv hade jag det gula och det blåa. Det blåa tyckte jag bäst om, för plasten runt det bandet var genomskinligt.

Trolles trafikklubb drivs såklart utav Trolle själv, men även hans fyra syskon medverkar (Kolle, Molle, Jolle och Rolle). Alla troll-rösterna och instrumenten spelas utav Michael B Tretow. Med på banden är även hans egna barn; Rasmus och Sofia.
I Trolles trafikklubb pratas det ju så klart väldigt mycket om trafik, men även en del andra saker diskuteras.
Mycket sång och musik finns med och allt sägs med mycket stor humor.
Ibland blir det lite tramsigt, men det mesta är väldigt roligt.

Materialet i dom här banden är än idag väldigt populärt, och under 2005 gavs allt ut igen. Den här gången på två skivor som heter "Stopp" och "Härgårman".


torsdag, september 11, 2008

Knarksvamp!

I Sverige växer det en svamp som heter Toppslätskivling (Psilocybe semilanceata). Det är en narkotikaklassad svamp.
Om du går ut på gräsmattan och stoppar en utav dessa små svampar i munnen bryter du mot lagen.
Svampen kan vara mycket starkare än LSD och går att äta lite hur som helst. Man kan bland annat koka te på den, eller lägga den på mackan. Efter ett tiotal får man mycket starka hallucinationer. Men svampen kan vara förädisk, vissa är starkare än andra.
Mycket bra, men kanske lite sämre trots allt.


Benhinneinflammation

"Om man har överbelastat underbenets muskler genom att till exempel springa eller gå mer än vanligt, kan benhinnorna där musklerna fäster bli inflammerade och göra ont."

Om man är som mig, och inte rör på sig i onödan, kan vad som helst utlösa en otrolig smärta i smalbenen.
I förrigår var jag ute och gick snabbt i regnet runt hela Gärdet i Stockholm. Jag gick från Gustav Adolfs-parken till Äventyrsparken som ligger nedanför Kaknästornet.
Det blåste, det var kallt och det regnade och klockan tickade. Jag nästan småsprang fram med barnvagnen och kunde inte gena genom Gärdet, för det var för tungt med vagnen som bara slirade fram i träningsspåren.
Just då när jag utövar denna hysteriska promena känns det rätt så bra, jag nästan flyger fram och det gör inte ont någonstans.
Men igår när jag vaknade.. Aj, aj, aj!
Det gör så ont!

I smalbenet sitter vårat skenben, längst med detta skenben sitter en lång muskel som heter Tribialis. Det är den här muskeln som man i vissa fall vill slita bort från sina ben, för att slippa denna smärta!
Tribialis har ingen uppgift att driva oss framåt men hjälper till att lyfta våran fot uppåt. När den lyfter foten uppåt så drar muskeln ihop sig och går eller springer man för hårt på sina hälar slås foten ner väldigt hårt, vilket får muskeln att stäckas ut överraskande snabbt. En reflex i muskeln svarar med en kraftig muskelkontraktion. Det är den här snabba kontraktionen som leder till ömhet i musklerna och möjligen även till skador i muskler, senor eller vävnad.

Fotvalvets utformning kan spela roll, så det kan underlätta om man har ett par bra skor, och att man inte överanstränger sig. Speciellt inte på hårda underlag, som t.ex. asfalt.

Besvären går för det mesta över av sig självt efter några dagar, men om dom inte gör det kan man söka hjälp hos en läkare.

"Man bör vila från den aktivitet som har utlöst besvären till dess att man inte längre har ont."
Stackars klena lilla jag, jag kan inte ens gå utan att få ont någonstans.
Smärtan känns så knäpp också, nästan som träningsvärk, men ändå inte. Jag härdar ut.

tisdag, september 09, 2008

Äpplen

Jag tycker inte om frukt. Jag har aldrig tyck om det. Men om man nu ska äta någon frukt så får det bli antingen Kiwi (den gröna) eller äpplen (också dom gröna). Röda och mjöliga äpplen kan jag nästan inte svälja. Skal går inte hem, varken på kiwi eller äpplen. Nä, fy!

måndag, september 08, 2008

Choklad

Jag tycker om allt godis. Men speciellt choklad.
Som liten åt jag allt som var sött, men nu måste jag begränsa mig lite.
Jag vet att chokladdrycker i stort sett bara inehåller socker, men ibland måste man ju offra sig och göra sina fettreserver lite större. Eller så får jag ställa mig på träningscykeln och göra av med lite energi.
I alla fall; Oboy är dödligt gott. Och nu har jag hittat en ny chokladdryck som heter Daim Cocoa, jättegott. Det är ett bra pulver faktiskt, man kan till och med blanda det med vatten, hur det smakar vet jag inte. Men tillsammans med Arlas röda mjölk är den skitgod.
Kanske beror det på mjölken, jag vet inte. Men det är äckligt med drickpulver med massa socker i. Det är väldigt äckligt när man känner som små sockerbitarna. I Dumle-drycker känner man inga sockerkorn, tummen upp för det. Sen tycker ju inte jag om Dumle-godisar så den här lär ju mest smaka choklad, lite tråkigt om det är dumle-smaken man är ute efter!

Jag citerar en bloggare(, som jag inte kommer ihåg namnet på nu)
"Så, gå ut och köp detta nu och stöd Fazer.Köper du de billigare produkterna är du antingen white trash eller kommunist. "

fredag, september 05, 2008

Hasse Andersson - Änglahund

Det var sent en kväll vi hade spelat på en marknad
Trött o frusen stod jag kvar bakom scenen en stund
När jag hörde någon mumla nåt om saknad, där i
gräset satt en man och en liten hund

Hej du speleman kan du svara på min fråga
Den e ärlig o jag menar varje ord
När vår herre släcker livets låga
och de e dags att lämna denna jord

Får man ta hunden med sej in i himlen
Han är snäll och han har vart en riktig vän
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad

Jag svarar lite enkelt som man gör
Du din hund kommer säkert till himlen
när den dör
Någon ropade det är dags att åka hem
När jag satt mig i bilen tänkte jag
på frågan igen

Hej du speleman kan du svara på min fråga
Den e ärlig o jag menar varje ord
När vår herre släcker livets låga
och de e dags att lämna denna jord

Får man ta hunden med sej in i himlen
Han är snäll och han har vart en riktig vän
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad

Hej du speleman kan du svara på min fråga
Den e ärlig o jag menar varje ord
När vår herre släcker livets låga
och de e dags att lämna denna jord

Får man ta hunden med sej in i himlen
Han är snäll och han har vart en riktig vän
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad

För honom var frågan så viktig
att han får säkert ett ärligt svar
men vem kan du svara riktigt
att hundar får nog på jorden stanna kvar

Hej du speleman kan du svara på min fråga
Den e ärlig o jag menar varje ord
När vår herre släcker livets låga
och de e dags att lämna denna jord

Får man ta hunden med sej in i himlen
Han är snäll och han har vart en riktig vän
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad

Får man ta hunden med sej in i himlen
Han är snäll och han har vart en riktig vän
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad

torsdag, september 04, 2008

Vargen, Canis lupus

I Svergie delar människan sina skogar med ett djur som är väldigt hatat, men samtidigt otroligt älskat.
Förr delade vi våra jaktmarker med vargen, kanske accepterade vi den och visade den respekt. Vargen är en smart varelse och troligen så var den en stor förebild när det gällde jakt. Men under åren som gick blev vargen istället en stark rival som vi utrotade. Vi såg den som något farligt, något som åt upp våra barn i mörkret och tog våra bytesdjur.


Redan under 1200-talet fanns det bestämmelser i Svergie som innebar att bönderna var tvugna att ha olika hjälpmedel för att lättare kunna fånga in vargar. Alla bönder och torpare var tvingade till att delta i "vargskall". Vilket innebar att man drog ut och jagade varg, och ofta kunde dom vara flera tusen man ute i skogarna för att jaga. Den som inte var med på detta fick böta.
1647 infördes skottpengar på varg men trots det så fanns det mycket varg kvar under 1700-talet.
1789 fick alla bönder lagstadgad jakttid och därmed rätt att jaga älg, hjort, vildsvin och rådjur på sina egna marker, då minskade vargens viktigaste bytesdjur stort. På 1840-talet fanns rådjuret till exempel till slut bara kvar på några enstaka gods i Skåne, och älgen hade blivit en stor sällsynthet i hela landet.

Alltsom viltet försvann fick vargen det mycket svårare och började intressera sig ännu mer utav tamboskapen än tidigare. Många människor drabbades hårt och 1821 härjade även den berömda Grysingevargen.
Denna varg var född i fångenskap och släptes sedan ut i vuxen ålder. Han kunde varken jaga eller ansluta sig till någon vargflock och började attackera barn. Nio barn fick sätta livet till och människans beslutsamhet att döda vargen ökade kraftigt.
1827-1839 fälldes 6 790 vargar i Sverige, varav 271 bara i Stockholms län. Samtidigt som så många vargar dödades, minskade även deras jaktområden på grund utav att människan skövlade bort skog och började odla på ännu större marker än tidigare.

Vargen ansågs under 1970-talet vara helt utrotad, men 1977 dök den upp igen efter att ha blivit fredad 1966. Först sågs den i Norrbotten och sedan i Värmland.
1983 föddes en vargkull i Värmland som nu anses vara grunden till våran svenska vargstam. Men genom DNA-analyser har man kunnat konstatera att dessa vargar härstamamde från Finland och Ryssland, och alltså inte är släkt med vargarna som levde här förr i tiden. Inte är det heller sant att våran vargstam uppkommit genom att man släppt ut djurparksvargar. Det är helt och hållet en myt, vilken man kunnat konstatera med hjälp av DNA-prover.

Sedan 70-talet har vargen börjat återhämta sig. Bäst verkar den trivas i Mellansverige. Under vintern 2007 uppskattades den skandinaviska vargstammen till ca 180 individer, och det är mer än vad det funnits här på över 100 år.
Forskare världen över uppskattar världs-vargstammen till över 250 000 individer, så det känns ju rätt så fjuttigt att bara kunna bidra med 180 vargar till den stammen.
Vargen är, näst efter människan, det rovdjur i världen som har störst utbredningsområde.

Vargen är så klart farlig, den är ju ett rovdjur. Men hur farlig är den egentligen för oss?
Efter all jakt som vi utsatt den för har den blivit väldigt skygg och undviker oss så mycket den bara kan.
Redan 500 år f.Kr kunde folk läsa om lömska och sluga vargar i Aisophos fabler. Enligt skrifter från den katolska kyrkan på 1200-talet var vargen ett djävulens redskap, satt på jorden som Guds straff för människans synder. I gamla strafflagar betraktas ibland vargen som en förbrytare likvärdig med en mördare, och skulle straffas.
Förr trodde man, att så fort man tog vargens namn i mun så skulle den komma. Ordet "varg" betyder "våldsverkare". Det var från början ett så kallat "noa-namn" för ulven, som var djurets namn på fornnordiska. Så från att ha hetat ulv gick den till varg, men efter ett tag kunde man inte säga det heller och började kalla den för olika smeknamn, som "gråben".
Vargskräcken ökade ytterligare under den katolska Inkvisitionens tid, då man menade att ensamma vargar var människor som förvandlats till varulvar.
Under 1500-talet ansågs över 30 000 människor i Europa vara "varulvar" och de brändes på bål eller flåddes levande.

Den stora frågan är väl ändå: hur mycket farligare än allt annat är vargen?
Många människor dör eller skadas utav getingstick, galna älgar och hundar varje år. Men hur många får ens möjligheten att se en varg?
Rådjur orsakar i medeltal två trafikolyckor om dagen, bara i Sörmland. Älgolyckor orsakar ungefär 10 människors död varje år i Sverige, och runt 500 skadade.
Det är helt enkelt betydligt farligare att åka ut till skogen i sin bil, än alla farorna i skogen sammanlagt.
"I Sovjetunionen anses vargar under världskrigsåren 1941-45 ha dödat minst 12 personer (med reservation för opålitlig sovjetisk statistik). Noteras kan att under samma tid, i samma land, dödades minst 22 miljoner människor av andra människor!"

I svenska kyrkböcker från tidigt 1700-tal kan man hitta uppgifter om att människor "tagits av varg". Tillförlitligheten till de uppgifterna kan diskuteras. I en del kyrkböcker bokförs också människor som "tagna av troll". Detta var dessutom tider då ovälkomna barn kunde sättas ut i skogen just för att dö.
Själv är jag inte alls rädd för varg, eller räv. Däremot är jag livrädd för björn.


Utseende
Alla hundar i världen härstammar från vargen och räknas som samma art.
Vissa hundraser, t.ex. Gröndlandshund olika huskies och vissa blandraser mellan schäfer och grönlandshund kan ha stora likheter med vargen. Vargen är mycket skygg och många rubriker i media där det rapporterats om varg är i själva verket bara lösspringade hundar.
Vargar får inte hållas i fångenskap, eftersom att dom till sättet är väldigt olika våra hundraser. I Sverige får man inte heller hålla varghybrider.
Vargen har en del drag som de lätt känns igen på. I relation till kroppsstorleken har dom ett väldigt stort huvud och grov hals. Deras kropp är mer strömlinjeformad än det flesta hundars och deras rygglinje är rak, liksom svansen som också är rak och hängande. Den har en mycket karaktäristisk gång, den nästan svävar fram över marken när den rör sig snabbt.
Grundfärgen hos de Skandinaviska och Euroasiatiska vargarna är grå, med grå/svarta och bruna skiftningar i sommarpälsen som är mycket tunnare än deras tjocka vinterpäls. Vinterpälsen är också mycket gråare till färgen.
Deras haka och strupe är nästan alltid vita och de är rödbruna bakom öronen.
Tassarna, speciellt deras framtassar, är mycket stora. Ett spår efter en vuxen vargs framtass kan vara upp till 11 cm långt. Vissa mycket storvuxna hundraser kan ha lika stora tassar. Men då ser ofta själva spårlöpan annorlunda ut. Hundar rör sig "vimsigare", medan vargars spårlöpor oftast ser rakare och "mer målmedvetna "ut.
Tänderna är stora och grova och väl anpassade till att gripa, slita och krossa. Käkarna är mycket starka.
Mankhöjden hos våra vargar ligger på ungefär 90 cm och dom håller en vikt någonstanns mellan 40-55 kg. Hannarna är, precis som hos hundar, något större än honorna.
En varg kan röra sig flera mil om dagen, ibland upp mot 20mil/dygn. Mest aktiva är dom under vinterhalvåret. Då rör dom på sig även under dagarna. Under sommarhalvåret ligger dom mest och slöar under dygnets varma timmar.

Vargflocken
Vargen är ett mycket socialt däggdjur och vill leva i en flock.
Flocken består utav en vargfamilj som styrs utav föräldraparet, dessa kallas för alfa-paret. De resterande vargarna är oftast deras valpar från föregåeende år. När dessa blir könsmogna, så brukar de lämna flocken. Detta sker oftast vid två års ålder. Men så länge som de lever i flocken hjälper dom alfa-paret med jakt och uppfostran utav de nya valparna.

Varje vargfamilj har ett eget revir som försvaras aktivt mot alla inkräktare. Även våra hundar räknas som inkräktare och många gånger dör både vargar och hundar som stöter på revirets försvarare.
Revirets storlek brukar hålla sig på runt 1000 kvadratkilometer, men allt hänger på hur många individer som lever i flocken och hur god bytestillgången är.
Ingen rast, ingen ro! Vargen går inte i ide, utan är aktiv hela året, men det är bara föräldraparet i flocken som markerar in reviret.
Vargen är mycket smart. Jag såg en gång ett program om vargen där en hela flocken skulle ut och jaga. Vargarna hittade en flock hjortar och lade sig i bakhåll. Alfahonan låg och tittade på hjortflocken i flera timmar innan jakten började. Helt plötsligt for alla vargarna iväg och började jaga en till synes helt frisk hjort. Forskarna fattade inte varför dom hade valt ut just det djuret, så dom spelade filmen väldigt långsamt och då såg dom att just den hjorten hade ett litet fel på ena bakbenet som gjorde att den inte kunde springa lika snabbt som dom andra djuren. Hur kunde varghonan se detta?

Läten
Vargen låter faktiskt inte så mycket. Våra hundar låter mycket mer, detta är något vi velat avla fram vid vakt och jakt. Våra hundar skäller väldigt, kanske beror det på att vi själva pratar så mycket. Ibland verkar det nästan som att hunden bara vill vara med i vårat språk.
Vargen kan så klart både skälla, pipa och morra, men det vi kan höra mest är deras ylanden.
Att vargen skulle finna det extra tillfredställande att yla till fullmånen är bara en myt. Denna myt har troligen fötts för att ljud hörs mycket bättre under molnfria nätter och att människan trivs bäst om månen lyser klart, och därför konfronterats med vargens ylanden oftare då månen varit full.
En vargs ylande kan höras över en mil genom skog och mark och vargens ylande fyller många funktioner i flocken. Ylandet är något socialt som för flocken närmare varandra, samtidigt som deras sång håller andra vargar borta från deras område.
Om en utav vargarna i föräldraparet dör på en plats, så är det inte helt ovanligt att den kvarvarande i paret går dit och ylar. Och i mänskliga öron låter det ylandet mycket sorgset.
Däremot låter ylandet innan en jakt mycket mer uppeggat.

Förökning
Vargen blir könsmogen vid två års ålder. Vargar som lever i fångenskap kan bli upp mot 16 år, men i det vilda blir dom inte mycket äldre än 10 år.
I vargflocken är det bara alfa-paret som får ungar. Tiken är dräktig i 63 dygn, precis som hunden.
Valparna föds i maj-juni i en lya som ligger skyddat, och det ska helst ligga vatten i närheten. Valparna är oftast inte fler en sex stycken i en kull. Varje valp väger runt 400 gram och alla vargarna i flocken hjälper till att skydda dem.

Föda
Den skandinaviska vargen äter mest älg, rådjur och ren. Men allt annat går så klart också i, som hare, grävlingar, sorkar etc.
En varg kan, när tillfälle ges äta väldigt stora mängder mat och det snabbt! Upp mot 9 kilo kött om dagen är inga problem.
Vissa vargar som kommit på att får och andra tamdjur är väldigt lätta bytesdjur betraktas som problemvargar och får efter upprepad förödelse jagas.

måndag, september 01, 2008

Ekströms vaniljsås (med äppelpaj)

Fresta Marsan vaniljsås (87g/st)
Socker, förtjockningsmedel (E1442), veg. fettpulver, vaniljarom, salt, mjölkprotein, vaniljstång, färgämne (betakaroten).
Näringsvärde: Energi 1700kJ/400kcal, Protein <0.5>


Världens godaste vaniljsås, iaf den godaste man kan köpa färdig.

Aslätt äppelpaj:
Skalade äpplen
2 ägg
2 dl socker
2dl mjöl
kanel

Smöra en form. Skala och skär äpplena i bitar. Lägg dom i bottnen. Strö över kanel.
Vispa ihop ägg, socker och mjöl. Häll smeten över äpplena.
Stoppa in formen i ugnen i 25 minuter på 200 grader.
Skiiitgott!!

Det här med att banta

Man går ner i vikt om man inte äter nåt. Det fattar väl vem som helst. Men
Om man är normalviktig och slutar äta, till exempel blir sjuk och bara ligger i sängen, så går man ner i vikt. Men man går ner på ett väldigt dåligt vis.
Kroppen är skapad utav naturen, och villket pundhuvud som helst fattar ju att naturen är smart.
Vad är nyttigast: fett eller muskler?
-Muskler.
Så, när du slutar äta försvinner inte ditt fett först, utan dina muskler. Muskler är kött, vilket innehåller jädrigt många bra saker.
Din kropp äter alltså upp ditt fett när du svält dig så mycket att musklerna är slut. Och då kan du inte röra dig.
Och när du är i det läget lär du ju ha brist på en massa saker som kroppen behöver för att må bra. När kroppen inte mår bra slutar den att fungera. Du får dålig hy, mensen uteblir bla bla blaa.

Så, för att gå ner i vikt ska man äta fett- och energisnålt och motionera. Man behöver inte springa sig svettig, det räcker med att röra på sig lite. En rask promenad en timme dör väl ingen av?
Man hoppar över feta saker, som smör och såser. Man minskar ner på kolhydraterna för dom omvanlas till energi och överbliven energi sparas i kroppen som fett.
Söta saker; godis och läsk innehåller inga bra saker.
Frukt innehåller fruktos. Frukt är bra, men är även väldigt sött, så det är klart att juice innehåller en hel del socker, även juicer som inte innehåller tillsatt socker innehåller mycket socker. Dessutom så kan man bli tjockis utav fruktos, men frukt innehåller så lite fruktos vilket gör att man måste äta väldigt stora mängder för att få i sig så mycket fruktos. Däremot är läsk fullproppad med fruktos. Där har du en stor bov!
Många barn får i sig mycket läsk, vilket är väldigt dåligt för tänderna också, you know!

Minskar man ner på kolhydraterna är det bra att öka på fibrerna istället för proteinet. Det är svårt för kroppen att bryta ner kött, och det krävs väldigt mycket.
Alla gammla människor som lever ett långt liv har alla något gemensamt = dom åt endast kött på söndagarna -söndagssteken.
Kanske är det hemligheten med ett långt liv?

Så, vad är den bästa bantningen?
Det ska jag tala om.
Ät mycket till frukost. Ät mycket till lunch. Ta ett mellanmål. MEN ät lite till middagen. Ät helst inget efter 17 på kvällen. Man har bäst förbränning under den tidiga delen utav dygnet.
Ät mycket frukt och grönt. Ät mer protein och fibrer än kolhydrater. Men ta för gud skull inte bort alla kolhydrater, man ska äta en blandad kost. Man måste variera sig så att kroppen får i sig alla viktiga vitaminer och mineraler etc.
Rör på dig under förmiddagen, och träna gärna dina muskler. Kroppen formar sig snyggast då. Och ju mer du rör på dig, ju mer förbränner du. Det gäller allt! Man bränner energi hela tiden, det krävs energi till att andas och tänka, men man gör av med lite mer om man rör sig också.
Ät inte chips, läsk och kakor. Undvik fett, men när du väl äter fett så ska det vara naturliga fetter. Lightmjölk och fettsnålt smör är dåligt. Ät det naturliga!
Ät lite mindre energi än vad du gör av med så går du ner i vikt, men kom ihåg att bygga musklerna samtidigt, för kroppen får inte äta dom!

Du kommer bli smal som en räka, fast kom ihåg: Vem är snyggast - Monroe eller 2006-modellerna?
Och vem orkar leva efter det här, när mat är så gott?

"Jag e, din gummibrud med string"

Stor stark- Raddox & Jester Project
Naken i min säng - Vera
Fejkande fejs- Thomas järvheden
Rosa helikopter - Peaches
Du är så yeah yeah wow wow- Martin Svensson
Stilla ro och nära - Manus Carlsson
Svenska hjärtan - Lasse Lindh
Blå Container - Jakob Hellman
Rullar fram - Fronda
Försvinn du som lyser - Finntroll
En kungens man - Monica Törnell
Solglasögon - Docent död
Smutsiga kalsonger -

tisdag, augusti 26, 2008

Blodpudding

Idag har jag ätit två (2) skivor blodpudding med lingonsylt.
Det var inte gott, och det kommer nog aldrig att bli gott heller.

måndag, augusti 25, 2008

Tuttkonst

Eller annan konst?
Det är snyggt i vilket fall.


Det här med tuttar

Tuttar. Bröst.
Finns det något som lockar mer än det? En liten syv bröstvårta?
Vad porrigt det låter, men det är väl sånt som händer alla i det här kyliga landet. Jeesuus!

Det riktiga är nice, men kan man förfalska det riktiga till något bättre så är det också helt okej. Men det måste kännas och se verkligt ut. Men det viktigaste är väl att lura ögat.
Ett par bröstinlägg i BHn, en uppblåsbar BH, silikon eller saltlösningar. Man kan väl stoppa in det mesta i tuttarna. Men blomjord kanske inte är att rekomendera.

Men som min pappa alltid sagt:
"Det finns inget som gör en mer besviken än när en vacker kvinna man släpat med sig hem klär av sig och hela bilden man målat upp av henne liksom rinner av samtidigt som hon klär av sig. Strumpbyxorna åker av och hennes lår fläskar ut. Rumpan blir tio gånger så stor och tuttarna är som bortblåsta. Och så fort man pussar lite på henne trillar ansiktet av".

Det bästa är väl ändå att vara sig själv.
Varför låssas ha stora bröst när man i själva verket inte har det? Varför släpa med sig en kille hem som älskar stora bröst och sen göra honom besviken? Även om inlägget ligger inanför huden så tror jag att han blir lite besviken. Det är liksom genetiskt det här.

Män vill helst ha stora bröst på sin kvinna, för hon kan producera asmycket mjölk till hans kommande barn. Och till hans brors barn. Och sina kusiners barn. Alla barn ska väl få snutta på hennes tuttar! Hoho jaja. Naturen är Smart. En undernärd och för smal kvinna kan inte menstruera, hennes kropp säger "STOPP, jag kan inte ta hand om ett barn nu". Men en rund och snygg kvinna i sina bästa år, hon kan klämma ur sig tusen barn om hon vill. Och har man lite fett på rumpan och låren, brukar det sitta en hel del på brösten också.
Marilyn Monroe
VS
2008

Vampyrfjäril

Det finns faktiskt en exotisk fjäril som suger blod. Och nu är den här i Sverige!

För varje år som går blir det lite varmare och nu har vi en exotisk fjäril här i Sverige som kommer ända från Asien. Vampyrfly, som den heter, har länge funnits i Ryssland och allt eftersom temperaturen har stigit under åren så har fjärilen spridit sig till Finland, och nu är den här i Sverige. Det finns gott om dom vid Dalälven och dom trivs i våra lundskogar.
Vampyrfly (Calyptra thalictri) ser ut som ett litet brunt löv och kan använda sin sugsnabel till att dricka blod. Det finns inga dokumenterade fall där fjärilen har spridit sjukdomar, men vem vet.. Mohahaha!


Elephant killed by electric shock

Jag satt och surfade runt lite på allas vår favoritsajt YouTube och hittade något, lite smått upprörande sådär.
En kort filmsnutt på tyska med en elefant som avlivas med hjälp av elektricitet.
http://www.youtube.com/watch?v=XlPYikt_qvo&feature=related

Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Det ser ut att gå rätt så fort, men nog är väl ett skott i huvudet ändå det bästa?

tisdag, augusti 19, 2008

En knasig kroppsgrej

Jag vet inte om jag är helknäpp, men ibland när jag lutar mig framåt och gapar så kan man höra mina hjärtslag, genom munnen.
Jag har försökt att Googla på det, men jag hittar ingen annan som skrivit om det. Jag hör ju att det låter asknäppt, men så är det. Antagligen är det väl pulsen, men jag skulle lika gärna ha kunnat slitit ut ett hjärta från någon och vara i full färd med att äta upp det.
Men jag lovar, jag har inget pulserade hjärta liggandes på min tunga.

Colgates tandstens-tandkräm

"Colgate Tandsten Kontroll Plus whitening är en tandkräm som både aktivt motverkar uppkomsten av tandsten och ger vitare tänder. Dessutom ger den ett effektivt kariesskydd. Colgate Tandsten Plus Whitening innehåller en avancerad ingrediens, som säkert och skonsamt tar bort fläckar och återger tänderna dess naturligt vita färg. Fluorinnehåll: 1100 ppm."

Där har du tandkrämen som jag använder. Den stora frågan är väl: Fungerar den verkligen?
Jag vet inte. Jag har använt den i över 6 månader nu, men inte märker jag någon skillnad. Ibland tittar jag skitnoga och tänker att den kanske har gjort någon nytta. Andra gånger tittar jag och tänker att "Vaaaaafaaan, sicket jädra bluff och båg!". Dessutom säljs den inte på alla affärer, så man måste faktiskt leta efter den.
Men det är väl bara till att kämpa på. Tandsten är inte att leka med. Det är onajs så det skriker om det. Man kanske skulle byta till sig en supertandborste?

söndag, augusti 17, 2008

Huh!? Who's that!?

Det är lite småjobbigt när man inte har ett jobb. Jag har tänkt på det här ett tag, och jag skulle vilja jämföra oss människor med hundar.
En del hundar tycker om att ligga på soffan, andra måste springa runt och göra av med energi. En del hundar är översmarta och behöver massor utav uppgifter att utföra med hjärnan för att bli trötta, medan andra hundar nöjer sig med fysisk träning.
Jag tror att jag skulle må bättre om jag hade en liten uppgift att utföra. Men inte vilken uppgift som helst.

En dag kommer jag skapa nåt stort. Något väldigt stort. Den som lever får se.

tisdag, juli 29, 2008

Ansiktsblindhet, eller Prosopagnosi

För den som vill veta, så har jag en blåsa på insidan av min underläpp. Den gör väldigt ont, och jag förstår inte hur något så litet kan göra så ont!För något år sedan såg jag ett program där Fredrik Wikingsson erkände att han hade skitsvårt för att känna igen ansikten på vissa personer.
Innan jag såg programmet vet jag inte riktigt hur jag tänkte, men nu efteråt vet jag att det finns något som heter ansiktsblindhet, eller prosopagnosi. Vilket innebär att man har svårt för att känna igen personer.
Det finns dom som inte ens känner igen sina egna familjemedlemmar, och så grova besvär har ju inte jag. Jag vet inte vad jag har, men ibland är det svårt och jag får titta till några extra gånger för att försäkra mig om att jag såg rätt.
Jag har väldigt lätt för att notera saker, till exempel vilken färg någon har på strumporna och om en person har något speciellt, som att han är väldigt lång, eller väldigt kort och då har jag inga problem med att känna igen dom. Och jag kan känna igen folk som jag inte träffat på flera år! Men ibland blir det kortslutning i mitt huvud.

Men, det är väl inget att oroa sig för, det verkar tydligen vara rätt så vanligt.

Kalles klätterträd

När jag var liten sände Bolibompa en tecknad serie som hette Kalles klätterträd.
Sången i början är bara för underbar!

Mitt i stan bor en kille
som heter Kalle
och Kalle har ett träd

Som han kallar sitt eget
Han ligger där uppe
och drömmer och fantiserar om allt möjligt
Och om Emma

Emma finns bara i fantasin
men hon är fin, tänker Kalle

Under trädet sitter morfar
och läser tidningen.
Morfar tycker om
att läsa om allt nytt som har hänt.

Men Kalle han gillar
att mest ligga stilla
i toppen och sakta gungas av vinden

Jojje Wadenius och B. Lindgren.

måndag, juli 28, 2008

Jag och min inlärning

Det finns väldigt få saker som verkligen sätter sig i mitt huvud.
Jag kan läsa en hel bok på flera hundra sidor och sedan bara komma ihåg en enda sak som intresserade mig.
För ett tag sedan så läste jag i en bok om barn.
Barn är ju i och för sig något som intresserar mig, men just nu så fick jag upp en grej som jag lärde mig. Jag läste det en gång och kommer aldrig glömma bort det.
Det finns någonting som heter "häxmjölk".
Häääääxmjööööööölk.
Jag hade aldrig hört det förut, aldrig vetat om att något sådant kunde inträffa och det är intressant!
Under förlossningen så har kvinnan en jädra massa hormoner i kroppen som säger till att "nu jävlar ska du få unge, kvinna!" Och så pumpas det runt hormoner, bland annat hormoner som sätter igång mjölkproduktionen. En del av dom hormonerna kan föras över till bebisen genom navelsträngen. Tjohejsan hoppsan säger det och så har man en unge med mjölkhormoner som säger åt bebisens kropp att producera mjölk. Bebisens bröstkörtlar svullnar upp och det bilads en sorts mjölk, häxmjölk.

söndag, juli 27, 2008

Min Tiger

Jag känner en människa och jag skulle kunna säga att han är världens bästa. Han är så underbar på alla sätt och och vis.T säger (19:42):
forsta bilden som jag skickade ar jag mest nojd med
det var sa morkt nar den togs
mitt i natten typ
E säger (19:44):
jag trodde du hade gjort den mörk
T säger (19:45):
meh
night safari
E säger (19:45):
dah, puckade jag som inte kan läsa dina tankaaaar
T säger (19:45):
haha
ja

Korp, en läskig kråkfågel

I Sverige häckar det 8 olika arter av kråkfåglar.
  • Kråka (Corvus corone)
  • Kaja (Corvus monedula)
  • Skata (Pica pica)
  • Korp (Corvus corax)
  • Nötskrika (Garrulus glandarius)
  • Lavskrika (Perisoreus infaustus)
  • Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)
  • Råka (Corvus frugilegus)


Av alla kråkfåglar är Korpen den största och mest spridda och den återfinns över hela norra halvklotet. Den vuxna korpen är ungefär en halvmeter lång och väger runt ett kilo. Deras näbb är mycket stor och kraftig, vilket kommer väl till användning när dom äter från as och annat.
Korpen har ett mycket karaktäristiskt läte som är lätt att känna igen.
En korp kan bli 40 år i fångenskap men i naturen blir dom oftast inte äldre än 15 år. Den här fågeln lever i monogama par, det vill säga att dom skaffar sig en partner och stannar hos denna under hela sitt liv. Som ungfåglar däremot kan dom leva i flockar.
Korpen äter det mesta som den kan komma över. För det mesta består deras kost av små djur, frukter och bär. Men även as och matavfall går väldigt bra. Ibland kallas faktiskt korpen för skadedjur.
Korpen har tidigare varit ovanlig i delar av Sverige, men under 1970-talet ökade den kraftigt och nu häckar korpen nästan i hela Sverige. Häckande par måste ha ett eget revir innan de börjar bygga bo och para sig, och försvarar därför aggressivt ett territorium och dess tillgång på föda. Revirets storlek varierar beroende på hur mycket mat det finns i närheten.
Boet är en djup skål av stora pinnar och kvistar som binds ihop med ett inre skikt av rötter, lera och bark och fodras med ett mjukare material, t.ex. mossa eller päls som korpen hittar.
Honan lägger 3-7 ägg som ruvas i ca 20 dagar av enbart honan. Ungarna får mat av båda föräldrarna och blir flygfärdiga efter en månad, och stannar sedan kvar i ytterligare sex månader.
Korpen är en utav världens mest lekfulla fåglar och gör ibland saker helt för nöjets skull. Dem tycker även om att samla på glänsande föremål, så som skedar, smycken, golfbollar och metallbitar.
Korpen har en stor hjärna och är mycket intelligent. Den har sedan länge intresserat oss människor och finns med i många berättelser och sagor från både förr och nu.
Korpen är en av de mest mytomspunna fåglarna. Förmodligen beror det på korpens svarta blänkande färg, asätande, säregna läte och dess rykte för "klokhet".
Den har länge ansetts som en olycksbådande fågel och förknippats med döden. I Sverige finns föreställningen om att korpar skulle vara spöken efter självmördare eller mördade människor som inte fått en kristen begravning, och i Tyskland har man en föreställning om att korpar är de fördömdas själar.


Spännande, ellerhur!
Dessutom intresserade detta mig:

"Sexuell otrohet har observerats bland korpar, av hanar som besöker en honas bo när hennes partner är borta."

"Juvenila korpar är bland de mest lekfulla av alla fågelarter. De har observerats glida ned för snödrivor, till synes enbart för nöjes skull."

"Korpar kan göra skada på grödor, som nötter och säd, och skada boskap, särskilt genom att picka ut ögonen på nyfödda lamm och kalvar."

"Det förekommer ofta gräl i relationer mellan korpar, men de uppvisar också stor tillgivenhet till sina familjer."

lördag, juli 26, 2008

Ge mig en liten väska!

Varför kan man inte hitta en fin axelbandsväska i lagom storlek? Varför säljs inte sånt längre?
Jag blir så frustrerad. Vart ska jag lägga mina nycklar och pengar när jag går ut och dansar? Jag vägrar att ha dom i BHn.

fredag, juli 25, 2008

Slösa

Ibland vill man ha allt man ser, andra gånger vet man inte vad man vill. Visst är det roligt?

Idag hade jag 200 kr på Åhlens, ett stort varuhus och jag kan inte hitta en enda vettig sak för det priset.

Man kan kanske tänka sig det mesta, men jag tänker alltid: "Vad ska jag med den till, egentligen?"
Det är verkligen en jättesöt ljusstake, men jag tycker ju typ inte om ljus. Jag tänder aldrig ljus. Jag har aldrig fattat hur folk kan köpa dyra glittriga blockljus och sen gå hem och elda upp dom.
Så där stog jag som ett frågetecken med mina 200 kronor. Och jag hittade ju såklart inget vettigt.

Hem gick jag i alla fall med ett block, en tulpanvas, ett råddjur och en liten groda. Underbara köp, tycker du inte?


onsdag, juli 23, 2008

Det här med att fota sig själv

Ett litet tips:
Istället för att hålla upp kameran på en armlängd ifrån sig, som inte brukar bli så bra så ska man ställa den på självutlösare några meter bort, på zoom.
Korten blir ungefär tusen gånger bättre.

Det var bara ett litet tips om du vill att din näsa ska bli mindre på kort =)

Näsapa

(Nasalis larvatus)

Häromdagen damp det ner ett vykort till mig från Borneo. På kortet sitter en Proboscis monkey, eller näsapa, som vi säger här i Sverige.
Näsapan är nästan utrotad och lever bara i mangroveskogarna i Borneo. Nu gör man allt för att apan inte ska utrotas helt. Skövlingarna stoppas och nya träd planteras så fort man bara kan.
Näsapan är är en art som tillhör familjen markattartade apor, vilka alla är bladätare. Men näsapan är en foderspecialist och föredrar frukter av olika slag.

Det är en stor apa som tycker om att simma och är inte alls rädd för vatten. Hanarna ser lite speciella ut med sin stora näsa som nästan kan bli 2 dm lång och man tror att deras stora näsor uppkommit genom ett sexuellt urval.

Början på något som kanske varar hela livet

Det var i början av juli. Vi låg i sängen och hade precis vaknat. Han kramar om mig bakifrån och pussar mig lite i nacken.
Jag: "Tycker du verkligen om mig?"
Han: "Ja. Jag älskar ju dig!"

tisdag, juli 22, 2008

Min vita schnauzer

Jag tror det var i mellanstadiet som mitt stora intresse för hundar började.

När jag gick i fyran hade jag en kompis vars mormor skaffade en liten dvärgpudel. Jag fick följa med till kenneln och hämta honom, och det var som att komma till himmelriket.
Det var hundar precis överallt!

Intresset för hundar bara växte å växte. Och när jag var 15 år fick jag då min efterlängtade hund, en vit dvärgschnauzer.En tidig morgon i oktober 2001 åkte vi för att hämta honom. Vi hade redan varit där och kollat några veckor tidigare, men det var NU som vi skulle ta med honom hem. Under sommaren som varit gjorde vi allt det som man inte kan göra när man är med hund. Eller ja.. Man kan väl fortfarande göra vad man vill, men allt blir lite svårare med hund. Så vi passade på medan vi fortfarande var fria.
Vi åkte utomlands och vi besökte djurparker i en rasande fart.

Något som däremot inte gick i rasande fart var bilresan upp mot Gävle för att hämta honom, våran alldeles egna lilla Izor.
Namnet var redan bestämt. Egentligen skulle vi skaffat oss en svart schnauzer, men bara några dagar innan vi skulle hämta den hunden upptäcktes ett blåsljud på hjärtat. Han skulle ha hetat Zeke, som var namnet på en väldigt snygg gladiator i TV4's "Gladiatorerna".
Eftersom vi bytte hund, kände vi att vi inte kunde ta med oss hans namn, så vår nya vita is-hund fick ett annat gladiatornamn -Izor.Till min stora glädje skaffade även våra bästa vänner hund i samma veva, och det råkade ju bli en utav Izors brorsor. Sicken trygghet att slippa åka iväg från sin familj helt själv, nu hade han ju en lekpolare med sig!
Dom är fortfarande, sju år senare bästa polare. Leker och grymtar som två dårar. Skäller på fåglar tillsammans och tuppar upp sig när förortens snyggaste tik har vägarna förbi... Brorsor i vått och torrt, det är Izor och Frosty det!

Izor var världens sötaste! Han var go och glad, men redan som valp väldigt speciell. Han visade tidigt att inte vad som helst gick att äta och i knät sitter man bara om man måste, eller om man är rädd. Punkt slut.

Även fast han bara gjorde som han själv ville så var han världens goaste! När jag tittar på bilderna kan jag känna hans underbara valpdoft. Och minnena efter våra lekstunder kommer man väl aldrig glömma.Livet är hårt, om man heter Izor och är en trimhund.
Redan första veckan hemma fick han öronskabb och efter den skabben ser han ut som världens ynkligaste om man petar honom i öronen.
Han hatar att klippa klorna och det finns inget värre än att stå på trimbordet. Det är tur för honom att han väger upp sina sura stunder med att vara så söt och snygg.Lilla Izor är väldigt, och då menar jag VÄÄÄLDIGT petig med maten, han nosar alltid försiktigt på allt innan det stoppas i munnen. Till och med kycklingfilé måste kontrolleras noga.. Intressant det där, att vissa hundar är petiga medan andra kan vräka i sig lök...

Ja, svårt var det med maten eftersom han även var överkänslig mot i stort sett allt. Leverpastej var ju en favorit men i för stora mängder blev han röd som en tomat runt ögonen och kliade upp stora sår i armvecken.

Efter en helt vanlig vaccination fick han smaka på en nära döden-upplevelse. Hela han svullnade upp till en ballong och han spydde som en räv. Han fick i ilfart åka till farbror doktorn som gav honom kortisonsprutor så det stod härliga till!
Efter den insidenten tål han ingenting. En vaccinationsspruta har han inte varit i närheten utav och fästingmedel får honom att svullna upp det också.

Det är mindre lyckat faktiskt, att bo vid mälaren och ha hund. Det verkligen kryllar utav fästingar på honom när man kommer hem ibland efter en tur i skogen. Men som tur är så är han ju vit, då syns dom små kräken bra iaf. I går kväll plockade vi bort närmare 20 stycken fästingar. Det förvånar mig faktiskt, att han inte blivit sjuk än. Så många fästingar som tuggat på honom...Något som jag aldrig kommer glömma var två dagar innan jul. Izor hoppar under lek och landar fel på sitt ena bakben. Hans skrik är något utav det värsta jag hört. Han skrek rakt ut, precis som att han höll på att dö. Det var något fruktansvärt alltså.
Dagen efter blev det ett besök hos doktorn igen vilket slutade i röntgen och hela köret. När pappa skulle betala kalaset svettades han ymnigt. Det här var även samma dag som dammsugaren började brinna. På julbordet det året åt vi väl fil och flingor. Utan socker.Det händer mycket runt Izor. Han är en riktig liten linslus och alla älskar honom. Han är en vacker hund, förstående och samtidigt väldigt sur. Ingen bär runt på honom ostraffat!
Och när han tvingats stå på trimbordet hatar han en till döds. Han är långsint som få, den här hunden.

Ja, annars lever väl livet. Han har ju hela sju år på nacken nu och tål inga barnsliga fasoner. Han är rätt lydig och jagar bara en å annan katt när han får chansen, vilket inte är så ofta. Om katten däremot inte springer ifrån honom så blir dom snabbt lekkamrater. Han leker faktiskt nästan bättre med katter än med andra hundar.

Izor tycker om att spåra och på TVn är dinosaurier som vrålar konstigt mest intressant.

Många är det som kommer fram och frågar vad det är för hund man har där i kopplet. Och dom kan inte tro sina öron när dom hör att det är en vit schanuzer, för sånna finns ju inte!
Men se på fan, här har du en. Och han är tillåten, för som dvärg får man vara vit. Det är bara det att Izor är stor som ett hus. Hans rygg når närmare 45 cm över marken.
Lika fantastiskt som han är fantastisk!

Haj i Sverige

När vi var små hade vi ett landställe utanför Stockholm och där fanns det en liten sjö som man kunde bada i. I den sjön kunde man hitta allt möjligt!
Det fanns ormar, grodor och grodyngel, trollsländor, gäddor, aborrar och annat smått och gott. Men det fanns en sak som vi var väldigt, väääldigt rädda för som dök upp under kvällarna.

Jag minns det så väl, första gången vi fick syn på en...
Jag och brorsan badade, mamma stog på bryggan och tittade på. Vi hör hur hon ropar efter pappa och säger åt honom att komma.
När en mamma ropar efter sin man på det viset, då vet man det är värt å komma och kolla.

Hon sitter på huk på bryggan och pekar ner i vattnet. Längst ner vid botten rör sig ett litet snöre i takt med vågornas strömmar utefter bottnen. Vi flyger ju så klart upp ur vattnet och bara skriker!
"Vad f*n är det där för nååååt!?"

Längst där nere i vattnet, på sanden, rör sig något. Det är långt, säkert en halvmeter. Svart och inte mycket tjockare än en sytråd. Det är klyvet i ena änden.

Vi fångade den med håven och la den i en hink. Mamma skrattar: "Haha, tänk om en sån där simmade upp i röven på en när man badade! Hahaha!"

Ja, sedan den dagen var vi livrädda för att bada i den där sjön. Nu fanns det ju inte bara hemska ormar som kunde bita en i rumpan. Utan nu fanns det även svarta snören som kunde simma upp iii rumpan!

Barn är väl rädda för det mesta, spöken och insekter som kryper in i öronen. Allt kan vara läskigt.
Så när jag var sju år gammal och för första gången skulle bada i havet... Det var ju liksom en självklarhet att jag skulle vara rädd för hajar.

Mina föräldrar lovade och svor på att i Sverige, där finns det inga hajar! Något som kanske var rätt gjort av dom, för när jag väl var i vattnet fanns det inget som kunde få mig därifrån. Vattnet var ju både helt klart och fritt från smådjur. Det kunde inte bli bättre!

Nu såhär på senare år fattar väl även jag att det finns gott om haj i våra vatten. Vi har hela 16 arter som förekommer lite sporadiskt. Världens näst största fisk simmar utanför våran västkust! Hade jag fått reda på det när jag var liten hade jag väl tuppat av på direkten...

Våran största haj, som även är världens näst största fisk, heter Brugd.
Den kan väga närmare 8 ton och blir runt 10 meter lång. Den äter som tur är plankton och är inte ett blodtörstigt monster.

Pigghajen är våran vanligaste haj och den kallas även för hå, pigghå, piggfisk och håkatt. Den kan bli hela 75 år gamal och blir inte så mycket större än en meter.

Vithajen skulle faktiskt kunna ta sig till Sverige. För några år sedan påträffades en oceanhaj i Gullmarsfjorden, och det är i teorin konstigare än att vithajen kommer hit!

Så passa dig du, havsnjutare!

lördag, juli 19, 2008

Fototime!

Eftersom jag var på Kolmården igår, så kommer här lite bilder på djuren.

Dovhjort (Dama dama)

Giraff (Giraffa camelopardalis)

Brunbjörn (Ursus arctos arctos)

Visent (Bison bonasus)

Grevysebra (Equus grevyi)

Trubbnoshörning (Ceratotherium simum simum)

Sibirisk tiger (amurtiger) (Panthera tigris altaica)

Varg (Canis lupus lupus)

Muräna

torsdag, juli 17, 2008

Rävens dvärgbandmask

(Echinococcus multilocularis)

Hos räven förekommer en parasit som kallas för "rävens dvärgbandmask". Det är en bandmask som även kan finnas hos hund och katt.

Smittan är väldigt vanlig i Alperna, där mer än hälften av rävarna är smittade men i Sverige är den väldigt, väldigt ovanlig.

Den vuxna bandmasken lever i rävens (eller hunden/kattens) tarmar och ägg utsöndras med avföringen. Smågnagare blir sedan smittade och bär på larverna och när räven äter utav en smittad gnagare utvecklas masken i dess tarmar.

Denna mask kan även smitta människor. Bär och svamp i skogen kan bli infekterade med ägg från rävens avföring, men äggen kan också sitta i pälsen hos t.ex. hund och fastna på våra händer när vi klappar dom.

När äggen väl tagit sig in i våran kropp tar dom sig till levern där dom utvecklas som en svulst. Sjukdommen är mycket allvarlig och det kan ta upp till 15 år innan den upptäcks.

I områden i Mellaneuropa där parasiten är vanlig hos räv avråds människor från att plocka och äta bär och svamp i naturen. Det rekommenderas att fallfrukt, bär och svamp värmebehandlas, d.v.s. kokas eller steks, eller åtminstone sköljs noga, för att minska smittrisken. Det är också viktigt att man tvättar händerna när man varit ute i skogen.


Det är viktigt att hundar och katter som varit utanför Sverige avmaskas med praziquantel eller epsiprantel innan de kommer tillbaka till Sverige, så att vi slipper en smittspridning här. Finland och Norge är också fria från masken, men i Danmark måste man se upp.

Än så länge kan vi plocka bär och svamp i skogen men skulle masken ta sig hit skulle det innebära stora förändringar hos oss.

onsdag, juli 16, 2008

Trikiner (Trichinella Spiralis)

I Sverige är vi väl ändå rätt så skonade från smittat kött. Skjuter vi ett rådjur i skogen så bör vi kunna äta detta djur utan större missöden.
MEN, måste jag ju säga, hos många utav våra djur finns det något som heter "trikiner". Det är en slags parasit som lever i musklerna hos vissa djur och är inte större än 2-4 mm. Här finns dom främst hos smågnagare, mård, grävling, räv, lo, järv, björn, vildsvin med flera. Men den kan förekomma hos alla däggdjur. Trikiner finns i både gris- och hästkött men vi har noggranna kontroller här som ser till att vi inte säljer smittat kött. Däremot bör man se upp om man köper t.ex. björnkött utav en privatperson.

Masken överförs när rovdjuret äter utav den smittades muskler. När musklerna bryts ner i rovdjurets matsmältningsapparat frigörs trikinlarverna. De utvecklas snabbt till vuxna maskar som parar sig. Efter ett par dagar utvecklas massa larver som med hjälp av blodet tar sig till kroppens muskler där de kryper in i muskelcellerna och kapslar in sig.

Den som blir drabbad kan botas så länge maskarna befinner sig i magen, men när dom väl kommit ut i kroppens muskler så finns det inget botemedel. Den drabbade upplever sedan fruktansvärda smärtor i musklerna. Feber, svullna ögonlock och ljusöverkänslighet är andra tecken på smitta.

Den som äter kött av björn och vildsvin måste vara noggrann. Dom flesta trikinerna dör vid nedfrysning i minus 20 grader under tre veckor, men det är ingen garanti. Köttet måste också bli ordentligt genomstekt och uppnå en temperatur på närmare 80 grader.

tisdag, juli 15, 2008

Cokladmuffins

Här är världens bästa och lättaste chokladmuffinsrecept. Muffinsarna blir hur bra som helst, inte toppiga eller någonting. Helt släta! Jättefina!

Man behöver:
100g smör/margarin
2 ägg
2½ dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
4 msk kako
2 dl vetemjöl
½ tsk bakpulver.

1. Först sätter man på ugnen på 225C och smälter matfettet och låter det svalna.

2. Sen vispar man ägg och socker vitt och pösigt.

3. Efter det blandar man vaniljsocker, salt, kakao, mjöl och bakpulver och rör ner den mjölblandningen i äggvispet. Till sist vänder man ner matfettet.

4. I receptet står det att man ska ställa ut 15 muffinsformar på en plåt. Vi ställer oftast inte ut mer än tio. Man fyller formarna till 3/4 med smet.

5. Kör in muffinsarna i nedre delen av ugnen i ca 10 minuter. Låt dom svalna efter det och sikta över lite florsocker före servering!


Svalor (Hirundinidae)

Jag kom å tänka på en sak.
Förr i tiden, jag är väl kanske inte så gamal nu va, men vi säger för en tio år sedan, då flög det alltid så mycket svalor här utanför fönstret. Det kryllade av dom!
Jag bor norr om Stockholm, två mil utanför, och nu när jag tittar ut så flyger det runt en ensam stackare där på himlen. Hur ska det kunna bli en riktig sommar nu när svalorna inte hörs?

Svalorna är flyttfåglar och syns i Sverige mellan maj och september. Dom är oftast mörka i färgen. Svart, brun och mörkblått är väl mest populärt. Bröstet kan vara vitt. Stjärten är hos vissa arter kluven, men inte hos alla.
Dom flyger fort och har en stor mun, vilket behövs när dom ska fånga insekterna i luften. Man brukar säga att "när svalorna flyger lågt, då kommer det bli regn". Och jo, svalorna flyger lågt, men det är bara för att insekterna som dom ska äta gör det.
I sverige häckar ladusvala, hussvala och backsvala. Och dom vill helst bo i stora kolonier, stenväggar och hustak duger bra åt svalan när dom vill bygga sitt bo.
Boet byggs utav saliv från svalan, lera och lite annat smått och gott.
Om man hittar en svala på marken så hör detta till ovaligheten. Svalor tycker nämligen inte om att befinna sig på marken. När dom landar på marken så har dom svårt att starta igen, och behöver kanske hjälp. Om man kan fånga den så gör man bäst i å göra det. För med lite hjälp och luft under vingarna igen så är den snabbt högt uppe i himlen.

I Kina finns det något som heter "svalbosoppa". Där finns nämligen en liten salangfågel som bygger boet helt av sitt eget saliv. När salivet komme ri kontakt med luft så hårdnar det och boet håller sig på plats.
Dessa bon byggs utav hanarna och det tar ca 35 dagar för honom att få det klart.
I över 400 år har man plockat dessa bon och det är ett mycket farligt jobb. Därför är svalans bon mycket dyra. Man kokar oftast soppa på boet, för när det läggs i vatten blir det geléaktigt och en tallrik kan kosta upp mot 1000 kronor. Men vill man ha ett kilogram själv får man lägga ut tiotusentals kronor.

Soppan ska tydligen inte smaka så mycket, och absolut inte vara någon succé, varpå det känns helt onödigt å äta den.

måndag, juli 14, 2008

Familjen Dafgård

Ett mycket trevligt företag som gör en supergod lasagne med kantareller i
- Vad är FAMILJEN DAFGÅRD?

Rådjur

Capreolus capreolus

Rådjuret finns i hela Sverige förutom i fjällkedjan och är vårt minsta hjortdjur.
Pälsen är brun-grån och den väger inte mer än ca 30 kg.
Hanen kallas för bock och bär horn under större delen utav året, honan kallas för get och ungen för kid, eller killing.
Den tycker bäst om att äta energirik mat, som skott och olika örter. En riktig finsmakare, här duger inte gräs!
Rådjuret rör sig väldigt tyst i skogen och när den väl ger något ljud ifrån sig så kan den nästan förväxlas med en skällande hund.

Honan har sin brunstperiod under juli-augusti och har något som kallas "fördröjd implantation" vilket innebär att hennes ägg blir befruktade i slutet utav sommaren, och efter att ägget delat sig några gånger så stannar utvecklingen upp, och kommer inte igång igen förrns i februari. I maj-juni så föder geten 1-4 killingar som lever med henne tills dom blir könsmogna, vilket sker efter ungefär ett år.

Nästan alla rådjur i Sverige härstammar från rådjur som ägdes utav en greve under 1800-talet. I slutet på 1700-talet var det tillåtet att jaga fritt, och nästan alla rådjur sköt ihjäl, utom dom som ägdes utav den här greven, som jag tror bodde i skåne. Rådjuren hade det hårt men har idag hämtat sig väldigt bra, vilket nu också gjort att lo- och rävstammen är på uppgång.

Guldallergi

Min syster har guldallergi.
Så fort hon sätter in ett guldörhänge så får hon kliande blåsor och eksem. Likadant är det med halsband. Hon får ett rött halsband under guldhalsbandet, som en lysande aggressiv tatuering.
Själv har jag inget utav dessa problem, vilket känns bra.
Jag kommer inte behöva svara "nej, jag kan tyvärr inte" den dagen någon friar till mig. =)

Den här sidan hade väldigt bra information:
http://www.smyckesmedjan.se/besvar.php

Och "Blomdahls" har världens bästa smycken. Dom är gjorda i titan och det är så snyggt! Och min syrra kan ha dom, helt utan problem. Jag rekomenderar dom starkt.
http://www.sv.blomdahl.com/

Buslista!

Söker du adressen till en kändis. En kändisadress? Vill du veta vart en kändis bor? Jamen då är det ju bra att ha ett namn å söka på, det blir lättar att hitta kändisadressen då.Här har du början till varenda jävla kändisadress i hela Hollywood. Man skulle kunna säga att jag har varenda adress till alla, uppskrivna på små lappar, men det säger jag inte, för det vore att ljuga.Jag har bara början på andressen till din favoritkändis!Tada!

A.J. McLeanAaron CarterAdam BrodyAdam SandlerAdnan GhalibAdrian GrenierAdriana Lima�Adrien BrodyAdrienne BailonAerin LauderAgyness DeynAl PacinoAlanis MorissetteAlessandra AmbrosioAlexander Väggö�Alexie GilmoreAlexis BledelAli LarterAli LohanAlicia KeysAlicia SilverstoneAlyson MichalkaAmanda BynesAmanda LeporeAmanda PeetAmaury NolascoAmber Le BonAmelle BerrabahAmerica FerreraAmy SmartAmy WinehouseAndie MacDowellAndrea BocelliAndrea BowenAndrea CasiraghiAngela BassettAngela LindvallAngelina JolieAnna KournikovaAnna PaquinAnna WintourAnne HathawayAnne HecheAnthony KiedisAntonio BanderasArnold SchwarzeneggerAshantiAshlee SimpsonAshley ColeAshley MadisonAshley OlsenAshley TisdaleAshton KutcherAthina OnassisAudrina PatridgeAvril Lavigne
Bai LingBar RefaeliBarron HiltonBecki NewtonBen AffleckBen HarperBen StillerBenicio Del ToroBenji MaddenBeyonceBijou PhillipsBill KaulitzBill MurrayBillie PiperBilly JoelBilly ZaneBlake LivelyBlu CantrellBonoBoris BeckerBrad PittBrandon DavisBrandyBrian Austin GreenBrian LittrellBridget MoynahanBritney SpearsBrittany MurphyBrittny GastineauBrody JennerBrooke BurkeBrooke HoganBrooke ShieldsBruce SpringsteenBruce Willis
Calista FlockhartCalum BestCameron DiazCamilla Al-FayedCamilla AlvesCaprice BourretCarine RoitfeldCarmen ElectraCarmit BacharCaroline WinbergCarrie UnderwoodCash WarrenCassieCat DeeleyCate BlanchettCatherine Zeta JonesCéline DionChace CrawfordChad Michael MurrayCharlie SheenCharlize TheronCharlotte CasiraghiCharlton HestonCheyenne TozziChloe LattanziChloë SevignyChris BrownChris EvansChris MartinChris NothChris RobinsonChris RockChristian BaleChristian LacroixChristian SlaterChristina AguileraChristina ApplegateChristina MilianChristina RicciChristy TurlingtonCiaraCindy CrawfordCisco AdlerClaire DanesClaudia SchifferClive OwenCoCoColeen McLoughlinColin FarrellCoolioCorbin BleuCorinne Bailey RaeCourteney CoxCourtney LoveCraig DavidCriss AngelCristiano RonaldoCuba Gooding Jr.Cynthia Nixon
Daisy FuentesDaisy LoweDaniel CraigDaniel RadcliffeDanny DeVitoDaryl HannahDave GrohlDave NavarroDavid ArquetteDavid BeckhamDavid DuchovnyDavid HasselhoffDavid SchwimmerDavid Spade�Dean McDermottDebra MessingDemi MooreDenise Richards�Dennis DuganDennis QuaidDennis RodmanDenzel WashingtonDevon Aoki�Diana Ross�Diane Kruger�Diane von FurstenbergDita Von Teese�DJ AMDjimon Hounsou�Dolph LundgrenDomenico Dolce�Dominic Monaghan�Don Johnson�Donald Sutherland�Donald Trump�Donatella Versace�Donna Karan�Doutzen Kroes�Drew Barrymore�Dylan McDermott�Ed Westwick�Eddie Murphy�Edward Burns�Edward Norton�Elie Saab�Elijah Wood�Elin Woods�Elisha Cuthbert�Elizabeth Berkley�Elizabeth Hurley�Elle Macpherson�Ellen DeGeneres�Ellen PageEllen PompeoElsa Pataky�Elton John�Emily Deschanel�Emily OsmentEminem�Emma BlocksageEmma BuntonEmma Roberts�Emma Thompson�Emma WatsonEmmanuelle Seigner�Emmy RossumEnrique Iglesias�Eric Bana�Eric Dane�Eric Mabius�Erika ChristensenErin O’ConnorErin Wasson�Estella Warren�Esther Canadas�Ethan Coen�Ethan Hawke�Eva Green�Eva Herzigova�Eva Longoria�Eva Mendes�Evan Rachel Wood�Evangeline Lilly�Eve�Ewan McGregor�Faith Hill�Famke Janssen�Felicity Huffman�FergieFlavio BriatoreFrances Bean CobainFrankie Muniz�Fred DurstFredrik Ljungberg�Frida Giannini�Gavin Rossdale�Gemma Ward�Georg Listing�George Clooney�George Michael�Gerard Butler�Geri Halliwell�Gillian Hearst�Giorgio Armani�Gisele Bundchen�Glenn Close�Gustav Schäfer�Guy Ritchie�Gwen Stefani�Gwyneth Paltrow�Halle Berry�Harrison Ford�Hayden Christensen�Hayden Panettiere�Haylie Duff�Heath Ledger�Heather Graham�Heather LocklearHeather Mills�Heidi Klum�Heidi Montag�Heidi Range�Helen Mirren�Helen SvedinHelena Bonham Carter�Helena Christensen�Helena Seger�Hilary Duff�Hilary Swank�Howie Dorough�Hugh Grant�Hugh Hefner�Hugh Jackman�Hulk Hogan�Ian ZieringIce-TImanInés SastreIrina Lazareanu�Isabeli FontanaIsla Fisher�Ivana Trump�Ivanka Trump�Izabel Goulart�J. R. Rotem�Jack Nicholson�Jack Osbourne�Jackson ScottJacquetta Wheeler�Jada PinkettJade Jagger�Jaime Pressly�Jake GyllenhaalJames Blunt�James Packer�James Van Der Beek�James Woods�Jamie Cullum�Jamie Foxx�Jamie Hince�Jamie Lee Curtis�Jamie Lynn SpearsJamie-Lynn SiglerJane Seymour�Janet Jackson�Janice DickinsonJared Leto�Jaslene Gonzalez�Jason DavisJason Lee�Jason LewisJason Schwartzman�Jason Statham�Jay Kay�Jay-Z�JC ChasezJean Paul Gaultier�Jemima Khan�Jenna Jameson�Jennie Garth�Jennifer Aniston�Jennifer Connelly�Jennifer Flavin�Jennifer Garner�Jennifer LopezJennifer Love Hewitt�Jennifer Morrison�Jenny McCarthy�Jenson Button�Jeremy Piven�Jerry HallJerry O’Connell�Jerry Seinfeld�Jesse McCartney�Jesse Metcalfe�Jessica Alba�Jessica Biel�Jessica Simpson�Jessica Stam�Jessica Sutta�Jessica White�Jim Belushi�Jim Carrey�Joaquin PhoenixJodie Foster�Jodie Kidd�Joe Francis�Joe Jonas�Joel Coen�Joel Madden�Joely Richardson�John Cusack�John Galliano�John Legend�John MalkovichJohn Mayer�John TravoltaJohnathon Schaech�Johnny BorrellJohnny Depp�Johnny Knoxville�Jon Bon Jovi�Jonathan Rhys Meyers�Jordan�Jordan Bratman�Josh Duhamel�Josh Groban�Josh Hartnett�Josh Henderson�Josh Holloway�Joshua Jackson�Joss Stone�Jude Law�Julia Louis-DreyfusJulia Roberts�Julianne Moore�Julien MacDonald�Juliette Lewis�Justin Chambers�Justin Long�Justin Timberlake�Kanye West�Karen Mulder�Karl Lagerfeld�Karolina Kurkova�Kat Von DKate Beckinsale�Kate Bosworth�Kate Hudson�Kate Middleton�Kate Moss�Kate WalshKate Winslet�Katherine HeiglKatie Holmes�Keanu Reeves�Keira Knightley�Keisha Buchanan�Keith Richards�Keith Urban�Kelly Brook�Kelly Carlson�Kelly Osbourne�Kelly Rowland�Kelly SlaterKeri Russell�Kerr Smith�Kevin Bacon�Kevin Connolly�Kevin Costner�Kevin Dillon�Kevin Federline�Kevin JamesKevin Jonas�Kevin Spacey�Khloe Kardashian�Kid Rock�Kiefer SutherlandKim Cattrall�Kim KardashianKimberly Stewart�Kimora Lee SimmonsKirsten Dunst�Kirstie Alley�Kourtney Kardashian�Kristen Bell�Kristin Cavallari�Kristin Davis�Kurt Cobain�Kyle MacLachlan�Kylie Minogue�Kyra Sedgwick
L’Wren Scott�Lake BellLance Armstrong�Larry Birkhead�Laura Parker BowlesLauren Ambrose�Lauren BosworthLauren Bush�Lauren Conrad�Le Call�Leah WoodLeelee Sobieski�Leighton MeesterLenny Kravitz�Leona LewisLeonardo DiCaprio�Liam Gallagher�Liev Schreiber�Lil Kim�Lily Allen�Lily Cole�Lily Donaldson�Linda Evangelista�Linda Marie BolleaLindsay LohanLisa Bonet�Lisa Rinna�Lisa Snowdon�Liv Tyler�Liz Hurley�Lubov AzriaLuciana Barroso�Lucy LiuLuis Figo�Luke WilsonLydia Hearst�Macy Gray�MadonnaMaggie Gyllenhaal�Maggie QMalin Åkerman�Mandy Moore�Marc Anthony�Marcia CrossMargherita Missoni�Mariah Carey�Marilyn Manson�Mario Lopez�Marisa MillerMark WahlbergMartin Scorsese�Martine McCutcheonMary J. BligeMary-Kate Olsen�Mary-Louise ParkerMatt DamonMatthew Broderick�Matthew Fox�Matthew McConaughey�Matthew PerryMatthew Williamson�May Andersen�Meg Ryan�Megan FoxMel B�Mel CMel GibsonMelanie Griffith�Melissa Joan Hart�Mena Suvari�Meryl Streep�Michael Bolton�Michael Caine�Michael Douglas�Michael Jackson�Michelle Heaton�Michelle Pfeiffer�Michelle Rodriguez�Michelle Trachtenberg�Michelle Williams�Michelle Yeoh�Mick Jagger�Mickey Rourke�Mika�Mike MyersMike TysonMila KunisMiley CyrusMilla JovovichMilo VentimigliaMinka KellyMinnie Driver�Miranda KerrMischa Barton�Miuccia Prada�Molly SimsMonica Bellucci�Monica CruzMonica Lewinsky�Monique Coleman�Mya
Nadine Coyle�Naomi Campbell�Naomi Watts�Natalia Vodianova�Natalie Imbruglia�Natalie Portman�Natasha Bedingfield�Nelly Furtado�Nick Carter�Nick Hogan�Nick Jonas�Nick Lachey�Nick Nolte�Nick Zano�Nicky HiltonNicolas Cage�Nicole Fiscella�Nicole Kidman�Nicole Richie�Nicole Scherzinger�Nicollette Sheridan�Nikki Blonsky�Noel Gallagher�Olivier Martinez�Orlando Bloom�Owen Wilson�P. Diddy�Pamela Anderson�Paris HiltonParker Posey�Patricia Arquette�Patricia Field�Patrick Dempsey�Patrick SwayzePaul Bettany�Paul McCartney�Paula AbdulPaulo Melim Andersson�Paz Vega�Peaches Geldof�Penelope Cruz�Penn BadgleyPenny Lancaster�Perez Hilton�Pete Doherty�Pete Wentz�Peter Andre�Peter Sarsgaard�Petra Nemcova�Pharrell Williams�Phoebe Price�Pierce Brosnan�Pierre Casiraghi�Pink�Piper Perabo�Pixie Geldof�Portia de RossiPrince�Prins Harry�Prins William�Prinsessan Eugenie�Prinsessan Letizia�Prinsessan Stephanie�Quentin Tarantino�Rachael Leigh Cook�Rachel Bilson�Rachel Hunter�Rachel Stevens�Rachel Weisz�Rachel Zoe�Raul Gonzalez�Ray JRay Liotta�Rebecca Gayheart�Rebecca Loos�Rebecca Romijn�Reese Witherspoon�Renée Zellweger�Rev Run�Rhys Ifans�Ricardo Tisci�Richard Branson�Richard Gere�Richie Sambora�Rick Solomon�Rihanna�Riley Keough�Rob SchneiderRobbie Williams�Robert Downey Jr.�Robert Redford�Roberto Cavalli�Robin Givens�Rod Stewart�Ronaldo�Ronan Keating�Rosanna Arquette�Rosario DawsonRose McGowan�Ross McCall�Ruby Stewart�Rumer Willis�Rupert Friend�Rupert Grint�Russell Crowe�Ryan Gosling�Ryan Phillippe�Ryan Reynolds�Sacha Baron Cohen�Sadie Frost�Salma Hayek�Samantha Droke�Samantha Fox�Samantha Ronson�Samuel L. Jackson�Sandra Bullock�Sandra Oh�Tia Carrere�Tiger Woods�Tilda Swinton�Tim Allen�Tim Robbins�Tinsley Mortimer�Tobey Maguire�Tom Cruise�Tom Ford�Tom Hanks�Tom Kaulitz�Tommy Hilfiger�Tommy Lee�Tony Parker�Tori Spelling�Travis Barker�Twiggy�Tyra Banks�Tyson Beckford�Uma Thurman�Usher
Vanessa Carlton�Vanessa Hudgens�Vanessa MinnilloVanessa Paradis�Vanessa Williams�Vanilla Ice�Venus Williams�Vera Wang�Veronica Webb�Victoria Beckham�Victoria Silvstedt�Viktor & Rolf�Vin Diesel�Vince Neil�Vince Vaughn�Vincent Gallo�Vivienne Westwood�Wayne Rooney�Wentworth Miller�Wesley Snipes�Whitney Houston�Whitney Port�Will Ferrell�Will Smith�Will.I.Am�William Baldwin�Willie Garson�Wilmer Valderrama�Winona Ryder�Woody Allen�Woody HarrelsonWyclef Jea
Yasmin Le Bon
Zac EfronZac PoseZach BraffZlatanZoe Kravitz