torsdag, november 20, 2008

Djurregn

Fisk- och grodregn betraktades länge som skrönor, även om det finns berättelser om detta fenomen inom olika kulturkretsar, ofta i samband med en gudomlig förbannelse eller ett dåligt omen. Långt tillbaka i tiden finns det berättelser om att det ska ha fallit insekter, sniglar, fåglar, kött, blod och stenar.
Men det finns även fall som beskrivits vetenskapligt.
Till exempel så finns det styrkt att det verkligen föll ett regn av levande storspiggar över staden Mountain Ash i Wales den 9e februari 1859.

En teori är att flygplan skulle släppa ut sin last, men det kan avfärdas eftersom att det fallit konstiga saker från himlen långt innan det fanns flygplan.
En annan teori är att fiskar och grodor skulle sugas upp i luften utav starka virvelstormar eller tromber, och sedan falla ner på en annan plats när virvelstormen inte längre är så stark. Den här teorin låter bra, men det finns fall där enbart en sorts djurart har trillat ner och hur skulle en vind lyckas med det? I norra Grekland 2002 föll det bara sardiner från himlen, och över Mountain Ash föll det ju bara storspigg. Storspiggar lever inte ens i stim så tromben borde ju ha fått med sig både ett och annat, utöver spiggarna.
Dessutom tycks många djurregn falla över ett mycket litet område. I Mountain Ash föll spiggarna inom ett område av 73x11 meter, och dessutom berättar ögonvittnen om två fiskregn med en paus på tio minuter mellan regnen. Detta skulle betyda att virvelstormen hållit sig över samma ställe i en kvart för att kunna släppa ifrån sig de levande fiskarna i två omgångar. Det vore kanske inte omöjligt, men måste ändå tolkas som en ren slump.
Som ett tredje argument mot teorin med virvelstormen gäller det varierande tillståndet hos djuren. I två fall som dokumenterades i Indien, 1833 i Futtepoor och 1836 i Allahabad, var fiskarna inte bara döda, utan dessutom totalt uttorkade. Från Essen i Tyskland berättas det att en karpfisk som föll från himlen 1896 var innesluten i is, medan det i fallet Mountain Ash regnade levande fiskar som till och med överlevde fallet.
Fenomenet med djur som faller ner från himlen kan fortfarande inte förklaras på ett tillfredställande sätt.

Inga kommentarer: