måndag, oktober 13, 2008

Afrikansk vildhund, (Lycaon pictus)

I Afrika finns många fina djur. Ett utav dom är den afrikanska vildhunden som i gammal litteratur kallas för hyenhund. Dess latinska namn lycaon pictus betyder "målad varg". Deras päls är vackert mönstrad och ingen vildhund har samma mönster som någon annan. Deras storlek och päls varierar lite beroende på var i Afrika den kommer ifrån.
Den afrikanska vildhunden finns i hela Afrika men är en starkt hotad art. På grund utav människan och olika sjukdomar har arten minskat drastiskt dom senaste 100 åren.
Fram till 1960-talet sköt man alla vildhundar som kom in i dom afrikanska nationalparkerna på grund utav att man ville skydda parkernas antiloper.

Den afrikanska vildhunden är ett mycket socialt djur och om någon individ i flocken dör kan det blir svårt för dom överlevande. En vildhundsflock jagar ofta stora byten, upp till zebrors storlek och detta är svårt att klara av om dom är under 6 individer.
En vildhund kan springa i 65 km/h men deras bytesdjur är snabbare, därför jagar dom ofta i stafett och turas om att spurta ikapp bytet. Dom kör alltså på att trötta ut djuret dom jagar och en jakt kan vara så lång som upp till 5 km.


En stor flock vildhundar måste jaga varje dag och varje individ vill ha minst 4 kg kött om dagen. Dessa djur är även de enda hunddjuren som har en strikt köttdiet.
Varje flock består utav ett alfapar och dess ungar. Det är bara alfaparet som förökar sig och resten utav flocken hjälper till vid uppfödandet utav dessa. Ungarna har dock en stor dödlighet eftersom vildhundarna har svårt att försvara sig mot exempelvis lejon och hyenor och idag räknar man med att det bara finns runt 3000 individer kvar i Afrika.
Den afrikanska vildhunden klassas i IUCN:s (Internationella Naturvårdsunionen) röda lista över hotade djurarter som starkt utrotningshotad. Den är utrotad i Västafrika och kraftigt reducerad i Centralafrika och nordöstra Afrika. Den största populationen finns i Sydafrika och i den södra delen av Östafrika.
Sedan 1992 är den afrikanska vildhunden ett bevarandeprojekt inom EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Idag finns det mer än 200 vildhundar i över 40 europeiska djurparker.

Inga kommentarer: